Współczesne procesy technologiczno-produkcyjne zużywają ogromne ilości energii elektrycznej i cieplnej .
W dobie rosnącego skażenia naszegośrodowiska naturalnego nie możemy być obojętni na zjawisko marnotrawstwa i niegospodarności zasobami  energetycznymi .

 

               
Jedną z form zredukowania kosztów eksploatacji freonowych instalacji chłodniczychi klimatyzacyjnych jest częściowy odzysk ciepła skraplania czynników chłodniczych .Odzyskane ciepło jest wykorzystywane do wstępnego lub ostatecznego podgrzania wody lub powietrza ( technologicznego ).
Takie rozwiązania pozwalają w istotny i wymierny ekonomicznie sposób obniżyć koszty stałe procesów przemysłowych .    Należy jeszcze zaznaczyć  , że inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia  energi elektrycznej lub korzystanie z alternatywnych źródeł ogrzewania są bardzo często realizowane z funduszy ochrony środowiska i środków Unii Europejskiej .